Toimintatapa

Projektien hallinta

Vaativien robotiikkajärjestelmien toimitus edellyttää vahvaa projektiosaamista.

VSA-Service kehittää systemaattisesti projektihenkilöstöä, toimii tiiviissä yhteistyössä alihankintaverkoston kanssa sekä toteuttaa projektit laatujärjestelmän mukaisesti.

Yrityksen projektihenkilöstöllä sekä alihankintaverkostollamme on vuosikymmenien kokemus laajojen projektien läpiviennistä kansainvälisellä tasolla.

Hyvä yhteistyökyky ja systemaattinen tarpeiden ja toimintojen määrittely ovat osoittautuneet keskeisiksi tekijöiksi onnistuneessa projektinhallinnassa. Projekti organisaatiomme koostuu juuri niistä osaajista, joita kyseinen projekti tarvitsee. Projektiryhmän jäsenenä toimii usein myös myynnin edustaja näin asiakastarpeet tulevat varmasti huomioiduksi toimitettavassa järjestelmässä.

Merkitsevin osa projektien onnistumisessa on saada asiakastarpeet selville ja siirtää nämä suunnittelun lähtötiedoiksi. Simuloinneilla on tärkeä osuus VSA-Servicen hyvin suunnitellussa projektitoiminnassa. Projektien toteutusvaiheessa simulointeja käytetään varmentamaan ratkaisun toimivuus, ennen kuin järjestelmää aletaan suunnitella ja rakentaa lopulliseen muotoonsa. VSA-Service ei jätä mitään sattuman varaan.

Ennakkotestaus

VSA-Servicella on siirrettävä hitsaussolu jolla voidaan suorittaa testihitsauksia joko asiakkaan tiloissa tai tehtaallamme. Testaukset kappaleenkäsittelysovelluksissa toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti tai Hyundai robotics Europen Tanskan toimipisteessä.

Asennus ja käyttöönotto

Asiakkaan tiloissa tapahtuvasta asennuksesta ja käyttöönotosta vastaa VSA-Servicen projektipäällikkö, joka koordinoi eri osapuolien osuuksia. Hän huolehtii siitä, että sekä asiakkaan että toimittajan velvollisuudet tulee täytettyä. VSA-Servicen asennus- ja käyttöönottoryhmä samoin kuin alihankkijoiden edustajat toimivat projektipäällikön alaisuudessa. Alihankkijoina toimivat tavallisesti kuljetin- ja hitsauslaitetoimittajat.

Koska laitteet testataan kunnolla jo ennen toimitusta VSA-Servicen tehtaalla, tapahtuu käyttöönotto suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti. Asennuksen jälkeen laitteisto vielä testataan. Tarkastelun kohteina ovat laitteiston toimivuus, turvajärjestelmien toimivuus sekä kapasiteetti.