Asiakastuki

Varaosapalvelu

Jo laitteiston toimituksen yhteydessä teemme asiakkaalle varaosasuosituksen laitteiston toimivuuden turvaamiseksi. Suosittelemme aina laitteistokohtaisen varaosapaketin hankkimista, sillä se on edullinen turva sille, että järjestelmän toiminta voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa. Vaikka toimitammekin standardivaraosat suoraan varastosta, ei laitekohtaisia osia useinkaan ole helppo nopeasti saada.

Varaosasuositukset perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tuoteseurantaan. Meiltä saa niin robottijärjestelmien kuin kaikkien oheislaitteidenkin varaosat.

Huoltopalvelu

VSA-Service tarjoaa asiakkaille robotti ja automaatiojärjestelmien huolto- ja korjauspalveluita. Projektitoimitusten jälkeen VSA-Service pyrkiikin aina tekemään huoltosopimuksen asiakkaan kanssa.

Huolto-ohjelmamme perustuu Hyundai Heavy Industryn ohjeistukseen ennakoivasta huoltotoiminnasta. Ennakoivalla huollolla pyrimme välttämään tuotannon keskeytykset laitteistojen rikkoutumisen johdosta.

Help desk

Help desk -palvelu on sopimus, jolla asiakas saa puhelimitse asiantuntijaltamme neuvoja ja tukea laitteiston käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

Help desk -palveluun sisältyy :

  • vikailmoitukset
  • järjestelmätuki
  • päivystys (7 x 24 h)

Päivystyksessä selvitetään kaikki mekaniikassa, sähkö- tai ohjausjärjestelmässä tai sovellusohjelmissa esiintyvät viat etäkäyttöyhteyden avulla tai tarvittaessa huoltomies lähtee paikan päälle asiakkaan luokse.

Koulutus

Käyttö- ja huoltohenkilökunta pitää kouluttaa hyvin, jotta hankitusta robotista saadaan kaikki mahdollinen irti. Tämä koskee yhtä hyvin hitsaustoiminnoista vastaavia johtajia kuin käyttäjiä, huoltohenkilökuntaa ja IT/ohjelmistotukea. Tämän vuoksi VSA-Servicella on laaja koulutusohjelma, joka sisältää sekä teoriaopetusta että käytännön harjoituksia laitteiston kanssa.

Operaattorikoulutus

Kurssi antaa operatiiviselle henkilökunnalle kokonaiskäsityksen järjestelmästä. Siinä käydään läpi laitteiston käyttö ja turvajärjestelmät.

Pääkäyttäjäkoulutus

Koulutus on tarkoitettu järjestelmän pääkäyttäjälle. Kurssi perehdyttää pääkäyttäjän järjestelmän käytön perusteisiin ja antaa yleistiedot järjestelmästä. Lisäksi koulutuksessa käydään lävitse robottijäjestelmän ohjelmointi.

Laitehuoltokoulutus

Laitteiston huoltohenkilökunnalle. Kurssilla käydään läpi laitteiston mekaniikka, mekaniikkapiirustukset, sähködokumentit, varaosat, järjestelmän kalibrointi, varmuuskopioiden otto, ohjeet ja niiden käyttö sekä ennakkohuollot, vikadiagnostiikka ja säädöt.